TACR VFN UANCH UJEP

CTT - CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

COMNID

TACR
COMNID: Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb.

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA , vyhlášeného Technologickou agenturou České republiky (TAČR) .

Číslo projektu: TG02010049

Datum zahájení a ukončení projektu: 01/2016 - 12/2019

Cíle řešení projektu: Cílem projektu je v průběhu 4 let po dobu trvání projektu vybudovat společnou infrastrukturu a mechanismy pro komercionalizaci výsledků získaných v rámci výzkumné činnosti Univerzity J.E. Purkyně, Ústavu anorganické chemie AVČR a Všeobecné fakultní nemocnice v oblasti materiálového výzkumu, vývoje nových materiálů a jejich aplikací zejména v oblasti ochrany životního prostředí, případně v medicíně. Transformací a harmonizací činností existujících systémů pro komercionalizaci výsledků výzkumu jednotlivých účastníků projektu vznikne jednotný systém pro transfer idejí z fáze základního výzkumu přes aplikovaný výzkum po jejich realizaci ve formě nových výrobků a služeb.

Zájemci o financování svého výzkumu za účelem přípravy komerčního produktu (proof-of-concept) se na CTT mohou obrátit pro více informací, případně se přihlásit do jednotlivých výzev.


Formuláře:
Prezenční listina CTT
Prezenční listina RpK
Prohlášení nepodjatosti RpK

Kontakty

Centrum transferu technologií
CTT(a)rt.ujep.cz
Rada pro komercializaci
RpK(a)rt.ujep.cz
Projekt COMNID
pavel.janos(a)ujep.cz
jan.cerny(a)ujep.cz

Odkazy na donátora a partnery

TAČR

VFN

UACH

UJEP