TACR VFN UANCH UJEP

CTT - CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

FAQ

OT1: Je možné platit z aktivit COMNID patentovou přihlášku?
OD1: Ano, je možné uhradit náklady na národní i mezinárodní. Stejně tak užitný vzor.

OT2: Kolik projektů bude podpořeno?
OD2: Počítá se s minimálně 4 nově podpořenými v každém roce. Odvíjí se to podle výše disponibilních zdrojů a požadavků DPK.

OT3: Jak dlouhé mohou projekty být?
OD3: V rámci projektu COMNID lze v 1 výzvě podávat projekty max 2 leté. V dalších výzvách tak, aby byl DPK ukončen nejpozději k 6/2019.

OT4: Může být předložený projekt zpracovaný pro konkrétní firmu?
OD4: Výsledky COMNID projektů by měly mít vysoký komerční potenciál a pokud existuje zájemce o takovýto výstup již při započetí řešení, tak je to velmi žádoucí. Výsledek, ale může být nabídnut i dalším subjektům, pro zajištění maximálního přijmu univerzity a prodejní cena (jednorázová nebo licenční) musí zahrnovat veškeré náklady a přiměřený zisk.

OT5 Je DPH způsobilým nákladem projektu?
OD5: O způsobilosti DPH se informujte na svém pracovišti. Vzhledem k odlišnostem jednotlivých partnerů a DPK je možné, že v jednoum případě bude uplatňován její odpočet u finančního úřadu a nelze proto DPH považovat za způsobilý náklad, v jiném případě to může být opačně.

OT6: Je možné pořídit z prostředků na DPK investice?
OD6: Ne investice nejsou povoleny.

OT7: Na jakou dobu je možné plánovat finance v rámci první výzvy?
OD7: Vzhledem k tomu, že řešení DPK dle 1 výzvy začne k 1.7.2016, tak rozpočet na "první" rok řešení bude de-fakto jen 6 mesíců. Takže v rámci 1 výzvy a využití maximální délky projektů 2 roky, bude projekt zasahovat do 3 kalendářních let. 1/2 v roce 2016, 1 v roce 2017 a 1/2 v roce 2018. A analogicky.

Kontakty

Centrum transferu technologií
CTT(a)rt.ujep.cz
Rada pro komercializaci
RpK(a)rt.ujep.cz
Projekt COMNID
pavel.janos(a)ujep.cz
jan.cerny(a)ujep.cz

Odkazy na donátora a partnery

TAČR

VFN

UACH

UJEP