TACR VFN UANCH UJEP

CTT - CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci je zřízena jako společný nezávislý orgán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. (UACH) a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).

Rada pro komercializaci jako koordinační složka v procesu komercializace, přispívá k jeho bezproblémovému průběhu a zlepšení účinnosti. Na Radu pro komercializaci jsou dále delegovány některé odpovědnosti, jako jsou například otázky strategie výzkumné organizace (VO) v oblasti komercializace VaV, transferu výsledků VaV, spolupráce s dalšími subjekty nebo nakládání s finančními prostředky pro komercializaci.

Ve své činnosti se Rada pro komercializaci profiluje jako společný orgány UJEP, UACH a VFN, jehož úkolem je strategicky koordinovat aktivity vědy a tvůrčí činnosti s potenciálem komercializace na pracovištích zúčastněných výzkumných institucí, monitorovat proces komercializace a rozhodovat o výběru dílčích projektů komercializace, jež budou na pracovištích podpořeny z interních i externích zdrojů. Členy Rady jsou nezávislí odborníci, na jejichž jmenování se shodnou všechny zúčastněné instituce. Členové Rady jsou zavázání k zachovávání pravidel důvěrnosti a nestrannosti při vykonávání všech činností souvisejících s posláním Rady a nemohou se podílet na rozhodování o žádné záležitosti, která by mohla přinést prospěch či neprospěch jejich pracovišti, zejména pak se nemohou podílet na rozhodování o udělení podpory na dílčí projekty řešené na jejich pracovišti. Pracovištěm se v tomto případě myslí útvar na úrovni fakulty vysoké školy, kliniky v nemocnici či oddělení ústavu AVČR. Veškeré zápisy a rozhodnutí Rady pro komercializaci včetně výsledků výběru dílčích projektů jsou zveřejňována na webu Rady. Činnost Rady pro komercializaci je upravena Statutem.

Činnost rady pro komercializaci je upravena statutem. ZDE

Kontakty

Centrum transferu technologií
CTT(a)rt.ujep.cz
Rada pro komercializaci
RpK(a)rt.ujep.cz
Projekt COMNID
pavel.janos(a)ujep.cz
jan.cerny(a)ujep.cz

Odkazy na donátora a partnery

TAČR

VFN

UACH

UJEP