TACR VFN UANCH UJEP

CTT - CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Projekty

Centrum transferu technologií poskytuje podporu také řešitelským týmům projektů, které mají ve svém obsahu zahrnutou komercializaci. Jedná se o nejrůznější projekty EU, i národních agentur, případně dalších veřejných i neveřejných donátorů. Konkrétní řešené projekty jsou uvedeny v levém menu.

Kontakty

Centrum transferu technologií
CTT(a)rt.ujep.cz
Rada pro komercializaci
RpK(a)rt.ujep.cz
Projekt COMNID
pavel.janos(a)ujep.cz
jan.cerny(a)ujep.cz

Odkazy na donátora a partnery

TAČR

VFN

UACH

UJEP