TACR VFN UANCH UJEP

CTT - CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Složení Rady pro komercializaci

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. – předseda rady
za výzkumnou organizaci

Působí na UJEP více než 25 let. Vybudoval fakultu výrobních technologií a managementu jako výzkumné pracoviště materiálového výzkumu. Je spoluautorem několika patentů a neustále se snaží o propojení s podniky v regionu.

Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
za výzkumnou organizaci.

Zakladatelka centra nanotechnologií při VŠB. Na UJEP vybudovala rentgenovou laboratoř, kde probíhá výzkum také na základě požadavků a potřeb aplikační sféry.

Ing. Jana Bludská, CSc.
za výzkumnou organizaci.

Působí od roku 1975 v UACH AV, kde se věnuje chemii pevných bází a materiálové chemii. Jako ředitelka UACH se intenzivně věnuje podpoře komercializace výsledků výzkumu. Je držitelkou 9 patentů.

Prof. MUDr. Lukáš Petruželka, CSc.
za výzkumnou organizaci.

Přednosta onkologické kliniky, specialista na metody včasné diagnostiky. Zabývá se mimo jiné i výzkumem technologie odstraňování těžkých kovů z biologických odpadů.

Ing. Radek Weber
za finanční sféru

Od roku 1997 působí v bankovním sektoru v ČSOB a následně KB na pozicích zajištění korporátních úvěrů, akvizic a analýzy podnikatelských subjektů. Realizace komplexních finančních řešení pro podniky 60-1500 mil Kč.

Jiří Zelenka
za aplikační sféru

Projektový manažer ve společnosti TOSEDA s.r.o., která se zabývá aplikací nanotechnologií při ochraně životního prostředí a výrobou speciálních polymerních systémů.

PhDr. Antonín Kočař, CSc.
za aplikační sféru

Zakladatel a předseda představenstva ROKOSPOL a.s., která se zabývá výrobou nátěrových hmot, chemie pro stavebnictví. Díky vlastnímu výzkumnému týmu, který spolupracuje s výzkumníky z univerzit, si stále drží významné místo na trhu.

Ing. Josef Hassmann, CSc.
za aplikační sféru

Absolvent ČVUT Praha, mnohaletá praxe ve vodárenství, mezinárodní zkušenosti - PTH Eindhoven, Hogeschool Eindhoven, Hogeschool der Kempen, University of Leicester. Projektový manažer, ředitel technologického centra EGU Praha. Nyní ředitel Technologického parku Chomutov a HS project Chomutov.

Mgr. Marie Havlíková, MBA
za aplikační sféru

Absolventka FŽP UJEP a PřF UK (1996,ochrana životního prostředí, biologie), PIBS/VŠE (MBA),Training Course on Company-Wide Problem Solving (Japonsko), Výzkumný ústav anorganické chemie (projektový inženýr, vedoucí úseku služeb), od r. 2011 DEKONTA a.s., projektový manažer.

Kontakty

Centrum transferu technologií
CTT(a)rt.ujep.cz
Rada pro komercializaci
RpK(a)rt.ujep.cz
Projekt COMNID
pavel.janos(a)ujep.cz
jan.cerny(a)ujep.cz

Odkazy na donátora a partnery

TAČR

VFN

UACH

UJEP