TACR VFN UANCH UJEP

CTT - CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Zápisy z jednání Rady pro komercializaci

Rada pro komercializaci zasedá zpravidla 4x ročně v těchto terminech:

Únor

Květen

Srpen

Listopad

Mimo to může být svolána mimořádně, nebo projednat dílčí záležitosti per-rollam.

Zápis z jednání RpK ze dne 29.2.2016 ZDE

Zápis z jednání RpK ze dne 30.5.2016 ZDE

Zápis z jednání RpK ze dne 15.11.2016 ZDE

Zápis z jednání RpK ze dne 21.2.2017 ZDE

Zápis z jednání RpK ze dne 23.5.2017 ZDE

Zápis z jednání RpK ze dne 18.9.2017 ZDE

Zápis z jednání RpK ze dne 14.11.2017 ZDE

Zápis z jednání RpK ze dne 27.2.2018 ZDE

Zápis z jednání RpK ze dne 30.5.2018 ZDE

Zápis z jednání RpK ze dne 11.9.2018 ZDE

Kontakty

Centrum transferu technologií
CTT(a)rt.ujep.cz
Rada pro komercializaci
RpK(a)rt.ujep.cz
Projekt COMNID
pavel.janos(a)ujep.cz
jan.cerny(a)ujep.cz

Odkazy na donátora a partnery

TAČR

VFN

UACH

UJEP